Careers

careers

Help us build a successful team! Send us your CV office@optimpm.com

Optim Project Management is a dynamic, exciting place to work. We hire exceptional people, and every one of them is empowered to think independently, take initiative and be innovative. We invite you to explore the world of opportunities waiting for you.

Romania – headquarter office

Cost/Commercial Manager

Profile:

 • Active person with experience on both retail and industrial projects, available to travel / work in Bucharest and various other locations in Romania

Main Responsibilities:

 • Prepare initial feasibility budgets/business case calculation;
 • Prepare detailed cost plan and monitoring of the cost plan during design stage;
 • Preparation of cost estimates;
 • Support to Project Manager in coordination of site meetings related to construction works;
 • Lead Tendering/Procurement process;
 • Negotiation and closing of contracts;
 • Cost management of the project during the execution phase;
 • Administration of construction contracts;
 • Set up of cost control and commercial procedures;
 • Preparation of cost/commercial reports;
 • Contracts close out reports.

Diriginte de Santier

Obligatiile dirigintelui de santier:

Dirigintele de specialitate raspunde fata de Beneficiar pentru asigurarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii aferente obiectivului desemnat. Dirigintele de specialitate isi exercita atributiile in toate fazele de realizare ale proiectului (pregatire, executare, receptie si perioada de garantie), acesta fiind prezent pe santier tot timpul necesar indeplinirii obligatiilor sale:

 • verifica existenta tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica;
 • verifica existenta si respectarea Planului calitatii si a procedurilor de proces aferente acestuia;
 • studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor;
 • participa impreuna cu proiectantul si antreprenorul la trasarea generala a constructiei;
 • transmite Beneficiarului in scris orice neconcordanta sesizata in urma verificarilor efectuate;
 • urmareste executia lucrarilor pe tot parcursul lor;
 • verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare;
 • semneaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor;
 • verifica receptia calitativa a lucrarilor pe categorii de lucrari si semneaza procese verbale de receptie calitativa, impreuna cu antreprenorul;
 • verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate (existenta documentelor de atestare a calitatii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile din certificatele de calitate, din contracte si proiecte);
 • verifica respectarea cerintelor stabilite de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile tehnice initiale;
 • transmite in scris Beneficiarului cate un raport saptamanal, in functie de fazele lucrarii si poze din locatia pentru care sunt prestate serviciile de Dirigentie de santier;
 • participa la receptia la terminarea lucrarilor, asigura secretariatul receptiei si intocmeste actele de receptie; va face parte din comisia de receptie preliminara a lucrarilor de executie;
 • urmareste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie;
 • personalul Beneficiarului acreditat pe lucrare cu aceste sarcini si Dirigintele de Santier vor preda investitorului/utilizatorului actele de receptie, documentatia tehnica a constructiei;
 • dirigintele de şantier va supraveghea orice schimbare, reparatie, adaugare, asa cum sunt prevazute în listele de receptie preliminara a lucrarii, pe perioada garantiei;
 • dupa receptia la terminarea lucrarilor, Dirigintele de santier preda Cartea tehnica a constructiei detinatorului legal al constructiei.

Dirigintele de santier va fi prezent pe santier si/sau la lucrarile de proiect mai sus amintite tot timpul necesar indeplinirii obligatiilor sale.

Cerinte:

 • Candidatul ideal este un profesionist dedicat, cu minim 5 ani de experienta intr-un rol similar in domeniul constructiilor. Cunoasterea fluenta a limbii romane este o cerinta obligatorie, precum si un nivel cel putin mediu de cunoastere a limbii engleze.

Health and Safety Manager

Obligatiile Health and Safety Manager:

Health and Safety Manager-ul este responsabil pentru coordonarea activitatilor de SSM, colaborand atat cu Project Managerul cat si cu echipele de contractori si subcontractori, in vederea respectarii HG 300 din 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, precum si a responsabilitatilor sale:

 • intocmeste documentele legale cu privire la SSM, PSI, SU;
 • urmareste instruirea lucratorilor atat la angajare, cat si periodic, din punct de vedere SSM; PSI si SU;
 • urmareste aplicarea procedurilor operationale, ghidurilor si instructiunilor in domeniile SSM, PSI, SU;
 • stabileste impreuna cu managerul de proiect si antreprenorul masurile general aplicabile pe specificul santierului;
 • adapteaza si/sau solicita adaptari ale planului de SSM; avizeaza planurile SSM elaborate de antreprenori si modificarile produse de acestia;
 • identifica pericolele si riscurile SSM, PSI si SU specifice, evidentiaza zonele cu risc ridicat si specific; propune si aplica masuri de reducere si evitare a riscurilor;
 • coordoneaza activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si SSM;
 • luarea de masuri necesare conform carora numai persoanele abilitate au acces in santier;
 • stabileste impreuna cu antreprenorul obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva si accesul in santier;
 • participa la cercetarea evenimentelor; mentine evidenta incidentelor produse in unitate si intocmeste rapoartele necesare;
 • efectueaza vizite de verificare in santier;
 • reprezinta socientatea in relatia cu autoritatile legale (Inspectoratul Muncii, Inspectoratul situatiilor de urgenta).

Candidatul ideal este un profesionist dedicat, cu minim 5 ani de experienta intr-un rol similar in domeniul constructiilor. Experienta in proiecte de constructii civile. Cunoasterea fluenta a limbii romane este o cerinta obligatorie, precum si un nivel cel putin mediu de cunoastere a limbii engleze.

Bulgaria – branch office

Project Manager

Profile:

 • The Project Manager is responsible for acting on behalf of Optim Project Management and the Client in order to deliver the best results according to the predetermined timelines, budget and quality level, while coordinating the project management team throughout the completion of the project.

Main Responsibilities:

 • Co-ordinating the activities of the Project Team Members;
 • Reporting and communication with the stakeholders;
 • Programming; Construction Organisation Plan;
 • Acceptance and signing off of developed Design Brief, Design, Working Drawings;
 • Monitor and expedite the Contractor progress;
 • Overall management of clearance of defects;
 • Cost control, together with the project Cost Manager;
 • Review of Contractors insurances, together with the project Cost Manager;
 • Valuation and payment, including issue of recommendations for payment by the Client together with the project Cost Manager;
 • Assisting in obtaining all needed permissions and approvals (in accordance with the valid Law) for Project construction realisation, including permission for carrying out construction and installation works and service connections;
 • Overview of site operations, safety monitoring; risk management; value management; change control;
 • Hand-over of completed building; commissioning; hand over of the Project on time.

Requirements:

 • The ideal candidate is a dedicated professional with minimum 5 years of experience in the industry. Experience in projects delivering office buildings and/or retail buildings is an advantage.

  In addition, fluency in Bulgarian and English are a must.

Location: Bulgaria

If you are interested, please send your updated resume to Paul Wright at p.wright@optimpm.com.

Cost/Commercial Manager

Profile:

 • The Cost-Commercial Manager is the Project Management team member responsible for delivering robust cost plans and producing accurate information, representing the interests of the Client and ensuring the project is carried out within the pre-established budget.

Main Responsibilities:

 • Prepare initial feasibility budgets/business case calculation;
 • Prepare detailed cost plan and monitoring of the cost plan during design stage;
 • Preparation of cost estimates;
 • Support to Project Manager in coordination of site meetings related to construction works;
 • Lead Tendering/Procurement process;
 • Negotiation and closing of contracts;
 • Cost management of the project during the execution phase;
 • Administration of construction contracts;
 • Set up of cost control and commercial procedures;
 • Preparation of cost/commercial reports;
 • Contracts close out reports.

Requirements:

 • The ideal candidate is a dedicated professional with minimum 5 years of experience in a similar role. Experience in projects delivering office buildings and/or retail buildings is an advantage.
  Fluency in Bulgarian and English are a must.

Location: Bulgaria

If you are interested, please send your updated resume to Paul Wright at p.wright@optimpm.com.

Document Controller/Site Administrator

Profile:

 • The Document Controller is the Project Management team member responsible with ensuring the communication (and the associated documentation) between all of the stakeholders is efficient, kept up to date and in accordance with the local regulations.

Main Responsibilities:

 • Perform administrative support to the site team (answer phone calls, take telephone messages, manage email correspondence, register, distribute and file all incoming and outgoing letters, manage company contact data bases, record team members absences and holidays);
 • On-site office management (office supplies, IT materials, adhere to the pre-established budget, obtain office maintenance services);
 • Organise meetings, visits, conferences;
 • Document control: registration, filing and distribution, in accordance with the instructions of the Project Manager;
 • Participate to the meetings and issue the minute of the meeting (MOM); in charge with its distribution to all of the relevant parties;
 • Issue and submit daily reports for the Client and Optim Project Management Staff; Issue and submit monthly reports;
 • If needed, in charge of the translation of documents from English to local languages or vice-versa;
 • Become acquainted with company internal rules and regulations, procedures and policies and adhere to them;
 • Act in accordance with local legislation;
 • Take responsibility for the Health and Safety in the department or on site; implement and act in accordance with the company policy in regards to Health and Safety;
 • Keep confidentiality about all facts which are considered or declared as confidential;
 • Implement and adhere to the current requirements of the quality control system.

Requirements:

 • Fluency in Bulgarian and English are a must.

Location: Bulgaria

If you are interested, please send your updated resume to Paul Wright at p.wright@optimpm.com.